กึ่ง Ocean View Room

เก้าห้องสามารถมองเห็นวิวทะเลกึ่งในขณะที่อีกเก้าห้องไม่ได้ให้มุมมองของมหาสมุทร

Suite Room

ชุดเป็นที่หรูหราและกว้างขวางในขณะที่มันประกอบด้วยห

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมการสำรอง

กึ่ง Ocean View Room

เก้าห้องสามารถมองเห็นวิวทะเลกึ่งในขณะที่อีกเก้าห้อ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมการสำรอง

Ocean View Room

สิบหกห้องพักให้คุณดูตรงของมหาสมุทรที่จะให้ความรู้ส

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมการสำรอง